تلفن های موسسه

 

 

  

 

نام مسئول

تلفن

همراه

فکس 

ریاست موسسه

دکتر یوسف مصطفی لو

017-35232840

356909111722

 

سرپرست معاونت آموزشی  و مدیر آموزش

خانم حسین نیا

017-35231988

 

 

مسئول حراست

 

017-35230130

 

017-35230130

مدیر امور آموزشی

خانم نوروزی

017-35231989

09370321072

 

معاونت اداری و مالی

علی رضا کرامتلو صلاحی

017-35230113

09113768416

 

فارغ التحصیلان

مرضیه هلاکو

017-35226240

09114580020

 

عمران

غلامعلی خسروی

 

09111797314

 

مدیرگروه حسابداری

خانم زینب بارانی

 

09117691610

 

مدیرگروه مدیریت

فاطمه رزاقی

 

09363475258

 

مدیرگروه کامپیوتر

بهار پاشنگ

 

09119775334

 

مدیرگروه روانشناسی

حسین نکویی

 

09119775334

 

مدیرگروه صنایع غذایی

محمود آذریان

 

09119775334

 

مدیرگروه زبان انگلیسی

ندا زنجانی

 

09399435987

 

مدیرگروه منابع طبیعی

دکتر سهیلا دانشور

 

09119044827

 

مدیرگروه حقوق

زهرا قربانی

 

09015472619

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است