صندوق رفاه

شرایط و ضوابط دریافت و بازپرداخت وام شهریه

شرایط دریافت وام شهریه:

-دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر  تا 3 ترم  و دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر تا 6 ترم مجازبه دریافت وام می باشند. (سقف وام برای هر بار3/000/000ریال است.)

-دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا 3 ترم مجاز به دریافت وام می باشند(سقف وام برای این مقطع در هربار تقاضا 10/000/000ریال است)

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام:

1-دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند،پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام نمایند.زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیر مشمول)حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد.در صورتی که پس از مدت 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود،دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را کجا پرداخت نماید.

2- مبلغ 10% از کل بدهی در هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی یکجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل واحد صندوق رفاه موسسه گردیده و مانده بدهی تقسیط می گردد.باز پرداخت وام شهریه دانشجویی با کارمزد 4% محاسبه می گردد.(مبنای محاسبه 4% سالیانه از زمان دریافت وام تا شروع بازپرداخت)

3-تاریخ سررسید اقساط برای کلیه دانشجویان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد.مدت خدمت نظام وظیفه به زمان مندرج در بند سه اضافه خواهد شد.

4-بدهکاران دارای دفترچه اقساط،می بایست در تاریخ سررسید هر یک از اقساط به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز و نسخه دوم(رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهداری نمایند.

5-دانشجویان انصرافی ، تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای وام های دریافتی خود می باشند.

8-در صورت قبولی دانشجو در مقاطع بالاتر بلافاصله می بایست نسبت به تمدید و تعیین کیفیت بدهی خود اقدام نمایند

تذکر : در صورتی که زمان سررسید اولین قسط گذشته باشد،می بایست تا تاریخ درخواست تمدید تمامی اقساط معوق و همچنین جریمه دیرکرد اقساط پرداخت گردد و درغیر این صورت امکان تمدید وجود نخواهد داشت.

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است